2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Capio Psykiatri Körkortsmottagning har upphört from den 1 april 2020 och vi tar inte emot nya klienter. De klienter som inte har avslutat sin utredning hänvisas till den information som getts i personliga brev. 

De klienter som inte avslutat sin utredning kan tala in ett  meddelande in på 08 - 684 003 44.  Vi lyssnar av måndag och onsdag förmiddag. Kan du inte komma på bokad läkartid var god ring 08 - 598 341 50 för byte av tid.

Kan du inte gå på provtagningsdatumet, gå då så tätt inpå den utsatta tiden som möjligt.

Patientsäkerhet

Patientlagen innebär att det ska vara enkelt för dig att förstå vården och att du ska kunna få den information som du behöver för att känna dig trygg med oss.

Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk eller skriftlig information för att förstå hur en undersökning kommer att gå till. Lagen vill stärka och tydliggöra din delaktighet i vården tillsammans med oss. 

Du kan, om du vill, kräva att få information om:

 • ditt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för dig med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt du kan förvänta dig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • att välja behandlingsalternativ, vårdgivare och utförare av sjukvård
 • att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt
 • att på begäran få intyg om vården som utfärdats.

Nya valmöjligheter utanför ditt egna landsting

I och med den nya patientlagen kan du som patient själv välja var du vill söka vård, det gäller även vård i ett annat landsting än det du själv bor i. Om det är remisskrav i det landsting du vill söka till måste du först söka dig till en vårdcentral för att få en remiss, antingen i hemlandstinget eller i det landsting du vill söka vård.

Läs vidare