2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Capio Psykiatri Körkortsmottagning har upphört from den 1 april 2020 och vi tar inte emot nya klienter. De klienter som inte har avslutat sin utredning hänvisas till den information som getts i personliga brev. 

De klienter som inte avslutat sin utredning kan tala in ett  meddelande in på 08 - 684 003 44.  Vi lyssnar av måndag och onsdag förmiddag. Kan du inte komma på bokad läkartid var god ring 08 - 598 341 50 för byte av tid.

Kan du inte gå på provtagningsdatumet, gå då så tätt inpå den utsatta tiden som möjligt.

Sekretess

Du som patient ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om dina personliga förhållanden eller hälsotillstånd, om du inte uttryckligen lämnat ditt samtycke.

Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt, såväl elever och praktikanter som politiker i sjukvårdsstyrelser. Tänk på att utomstående, till exempel entreprenörer och besökare, inte har tystnadsplikt. Entreprenörer ska alltid skriftligen intyga att de inte för information vidare om vad de sett eller hört.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut en sekretessbelagd uppgift. Som regel gäller sekretess för uppgifter i journalhandlingar, men tystnadsplikten gäller även uppgifter i datorer, datalistor, på tal- och videoband och bilder.

Patienten ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans eller hennes personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även om den anställde slutar eller om patienten avlidit.

Undantag från tystnadsplikten

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten. I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • Du själv går med på det. Du som patient kan själv upphäva sekretessen till exempel genom att medge att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem. I sådana fall ska medgivandet alltid antecknas i journalen.
  •  Det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut. Om det exempelvis är absolut nödvändigt för att ge dig god vård, kan uppgifter lämnas utan att ditt medgivande givits, det vill säga om det sker i rent vårdsyfte.
  • Om till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet.
  • Vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.