2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Capio Psykiatri Körkortsmottagning har upphört from den 1 april 2020 och vi tar inte emot nya klienter. De klienter som inte har avslutat sin utredning hänvisas till den information som getts i personliga brev. 

De klienter som inte avslutat sin utredning kan tala in ett  meddelande in på 08 - 684 003 44.  Vi lyssnar av måndag och onsdag förmiddag. Kan du inte komma på bokad läkartid var god ring 08 - 598 341 50 för byte av tid.

Kan du inte gå på provtagningsdatumet, gå då så tätt inpå den utsatta tiden som möjligt.

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på vården? Vi tar emot både ris och ros.

I första hand bör du kontakta personalen hos oss eller chefen på den avdelning/mottagning där du blivit behandlad. Har du förslag till förbättringar på vården hos oss kan du lämna dem skriftligt på ett kort som finns på alla enheter och receptioner eller som kan skickas hem till dig.

Det finns också möjlighet att kontakta oss via formuläret nedan. För att få återkoppling på frågor så måste du ange namn och telefonnummer. Formuläret nedan går till vår kvalitetssamordnare inom Capio Psykiatri.

 

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

Skicka synpunkter och frågor till oss

  •  

 

I de fall där personal eller verksamhetschef inte kan hjälpa dig, vänder du dig till:

Patientnämnden

Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till Patientnämnden. Där kan du framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.

Patientnämnden Stockholm

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Har du själv eller någon närstående råkat ut för en skada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården kan du göra en anmälan till IVO.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Patientförsäkringen LÖF

 

Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Läkemedelsförsäkringen

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Vid frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Sektionen för individuella vårdärenden.

HSF Stockholm

 

1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177, som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.

1177 Vårdguiden Stockholm