2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Att lida av psykiska besvär

Behöver du hjälp att förbättra ditt mående eller för att fungera bättre? Saknar du verktygen som kan hjälpa dig att förändra just din situation? Ibland klarar man av att hantera det på egen hand eller med hjälp av vänner och familj men det är också vanligt att behöva professionell hjälp. Då finns vi här för dig. Tillsammans utformar vi din behandling.

Capio Psykiatri Stockholm bedriver psykiatrisk vård och behandling för patienter med diagnoser som ryms inom specialistpsykiatrins område. I vårt uppdrag ingår till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD och borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning. Det kan också handla om ångest och/eller depression som behandlats inom primärvården men utan större resultat.

Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär bedömning och vård av psykiatriska tillstånd av lätt till måttlig karaktär som till exempel depressioner och ångesttillstånd samt kriser.


Vet du inte vart du ska vända dig? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Till oss kan du komma via remiss från annan vårdgivare, till exempel från vårdcentralen eller från en annan psykiatrisk mottagning, eller genom en egenanmälan.

Läs vidare