2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

För anhöriga

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk.

Hos Capio Psykiatri finns ett närståendeombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som är anhörig. Alla våra närståendeombud är själva behandlare inom psykiatrin. Närståendeombudet kan bl a ge råd och stöd och informera om Capio Psykiatris behandlingsutbud

Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande.

Barnombud
Vi har barnombud på alla våra mottagningar. Barnombudets uppgift är bland annat att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftningen, om barn som är närstående och deras rättigheter. Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra. Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du når oss på 08-598 342 50