2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

För anhöriga

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk.

Hos Capio Psykiatri finns ett närståendeombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som är anhörig. Alla våra närståendeombud är själva behandlare inom psykiatrin. Närståendeombudet kan bl a ge råd och stöd och informera om Capio Psykiatris behandlingsutbud

Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande.

Barnombud
Vi har barnombud på alla våra mottagningar. Barnombudets uppgift är bland annat att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftningen, om barn som är närstående och deras rättigheter. Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra. Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du når oss på 08-598 342 50