2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Vad behandlar vi?

Hos oss erbjuds du utredning och behandling för olika specialistpsykiatriska tillstånd och funktionshinder.

Det finns många olika typer av psykiska tillstånd. Vissa av dessa kan ibland leda till så svåra symptom att man uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos och behöver hjälp att komma vidare. Vanliga diagnosgrupper på en allmänpsykiatrisk mottagning är neuropsykiatriska tillstånd, depression, ångestsjukdomar och psykossjukdomar. Det är också vanligt att man när man är deprimerad eller har ångest börjar försöka hantera sina symptom med hjälp av alkohol och droger.

När du kommer till oss hjälper vi dig att undersöka om du uppfyller kriterierna för någon psykiatrisk diagnos, och utifrån det planera din behandling.