2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Ångestsjukdomar

Gemensamt för alla ångestsyndrom är att det handlar om en ångest som växt sig så stark att den påverkar och begränsar ditt vardagliga liv.

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera yttringar av ångest. Ångest är kroppens sätt att reagera på vad man upplever som fara och visar sig bland annat genom hjärtklappning, oro, svettningar, illamående och att du får svårt att andas. Det kan kännas skrämmande och obehagligt, men är ofarligt.

Många kan uppleva obehag vid situationer som till exempel arbetsintervjuer eller att prata inför en stor grupp. Men det handlar då mer om en tillfällig stress, en vardaglig oro. Gemensamt för ångestsjukdomarna är att det handlar om en ångest som växt sig så stark att den begränsar och tar över ditt dagliga liv.

De olika ångestsyndromen är:

  • Generaliserat ångestsyndrom: en närmast ständig, okontrollerbar oro kring framtida, förväntade katastrofer.
  • Posttraumatiskt stressyndrom: plågsamma återupplevanden av ett trauma.
  • Social fobi: rädsla för andras granskning och att göra bort sig.
  • Specifik fobi: rädsla för särskilda situationer, platser, företeelser eller djur.
  • Tvångssyndrom: påträngande irrationella tankar och tvångshandlingar.
  • Paniksyndrom med agorafobi: rädsla för fysisk kollaps, som leder till undvikande av platser där individen känner sig trängd.