Depression

Depression är en vanlig folksjukdom och innebär en längre period av nedstämdhet, där orken och lusten försvinner.

Depression, eller egentlig depression som det kallas, är en av de vanligaste folksjukdomarna. Cirka 36% kvinnor och 23% män insjuknar i depression någon gång i livet. Det är helt naturligt att ibland vara ledsen och trött, men om känslorna av nedstämdhet, orkeslöshet och meningslöshet håller i sig under en längre period om minst två veckor, kan du ha fått en depression.

Depressioner ofta återkommande

Har du en depression försvinner lusten och orken, det kan vara svårt att ta sig för något över huvud taget. Inte ens det som du vanligtvis brukade tycka om att göra känns meningsfullt längre. Du har svårt att koncentrera dig, sömnen blir lidande och sexlusten minskar eller försvinner helt.

En depression kan vara tre till tolv månader lång, bara en tiondel varar längre än två år. Återkommande depressioner är vanligt, hälften av de personer som insjuknat i en depression drabbas av återinsjuknande. Risken för återkommande depressioner minskar om man får behandling.

Orsaken inte alltid uppenbar

Varför man får en depression varierar från person till person. Långvarig stress, separationer, dödsfall, sjukdom eller konflikter kan trigga igång depressionen. Men ibland går det inte att peka på någon särskild orsak, det gäller särskilt om man har återkommande depressioner.

Andra tillstånd som ångesttillstånd, personlighetsstörning, ADHD och alkoholöverkonsumtion ökar risken för att insjukna i depression.

Egentlig depression brukar delas upp i tre olika stadier:

Lätt eller lindrig

Trots att du mår dåligt inombords, kan du ofta fungera "normalt". Du klarar av att studera eller gå till jobbet och umgås med vänner, även om det krävs att du anstränger dig.

Medelsvår eller måttlig

Du mår så pass dåligt att du inte längre orkar upprätthålla ett fungerande vardagsliv. Arbete, studier och relationer blir lidande, liksom sömnen.

Svår eller djup depression

När du är djupt deprimerad kan de grundläggande behoven som att äta eller dricka försvinna. Det finns ingen ork kvar och risken finns för självmordstankar. Melankoli är ett annat ord för svår depression.

Självmordstankar

Om du mår så dåligt att du har självmordstankar är det viktigt att du söker hjälp direkt.

Vill du veta mer eller boka tid?

Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du når oss på telefon 08-598 342 50