2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Psykossjukdom

Vid en psykos är det vanligt med vanföreställningar och hörselhallucinationer. En psykos kommer sällan plötsligt utan utvecklas under en tid.

Psykos är ett tillstånd där du får en förändrad verklighetsuppfattning. Det är vanligt att du har vanföreställningar: känner dig övervakad, hotad och förföljd utan att vara det till exempel. Hörselhallucinationer är också vanligt, som att höra röster som inte finns. Du kan även få lukt- och känselhallucinationer, men har du tydliga synhallucinationer tyder det sällan på en psykos utan snarare på förgiftning, hjärnskada, påverkan eller abstinens av droger, alkohol.

Inåtvänd och grubblande kan vara tidiga tecken

Det är ovanligt att en psykos kommer plötsligt, vanligast är att den utvecklas under en tid – allt från en vecka till ett par år, men i genomsnitt runt tjugo veckor. Tidiga tecken kan vara att du blir inåtvänd, inte orkar arbeta eller studera, inte klarar av stress, att du grubblar över livet och får oförklarliga känsloutbrott.

Varje år får cirka 15 personer av 100 000 för första gången en psykos. Psykoser kan komma under hela livet, men de flesta som blir sjuka är mellan 18 och 40 år. Hur länge en psykos varar varierar. En del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande. Schizofreni är ofta en långvarig form av psykos.

Svår livssituation utlösande

Ärftlighet är en av orsakerna till att man får en psykos, men det går inte att hitta en enda förklaring. Någon form av tidig biologisk eller psykologisk sårbarhet tros hänga samman med varför en del personer lättare reagerar med psykos vid påfrestningar. En svår livssituation kan vara det som utlöser.

Vill du veta mer eller boka tid?

Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du når oss på telefon 08-598 342 50 

Läs vidare