2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

För remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning.

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Region Stockholm och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

• Region Stockholms remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss. Om du skickar en remiss för en patient från ett annat landsting gäller även de lokala remissreglerna.

• Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av tidigare journalhandlingar.

• Säkerställ att fullständiga kontaktuppgifter med aktuell adress och telefonnummer finns med.

Vi tar emot remisser via vårt journalsystem Take Care eller via post. Patienten är också välkommen att själv höra av sig med en egenanmälan.

Adresser i TakeCare:

Öppenvård: Capio Psykiatri Sthlm ÖV
Heldygnsvård: Capio Psykiatri Sthlm HDV

Adress och telefon Öppenvård:

Grimman 2&3
Capio Psykiatri Stockholm
Box 17206
104 62 Stockholm

Tel. 08-598 342 50

Adress och telefon Heldygnsvård:

Capio Psykiatri Stockholm Heldygnsvård
Birgittavägen 4 
177 31 Järfälla

Tel. 08-598 342 80