2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Patientavgifter

Som patient betalar du en avgift för varje besök du gör inom vården.

Du betalar samma avgifter hos oss som inom Stockholms Läns Landsting i övrigt. Aktuella patientuppgifter hittar du på 1177 Vårdguiden.

Avbokning av besök
Om du är förhindrad att komma, vänligen kontakta oss så fort som möjligt, så att vi så snart som möjligt finner en ny tid. Du måste ringa minst 24 timmar innan besökets utsatta starttid för att undvika att få en faktura för besöket.

Tänk på att hela din behandling är noga utformad och viktig för ditt tillfrisknande. Ett uteblivet besök innebär ett avbrott i din behandling och kan påverka ditt behandlingsresultat.

Läs vidare