2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

eFrikort

Stockholms läns landsting inför e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet.

Till öppenvård hör till exempel vårdcentraler och närakuter, men inte när du blir inlagd på sjukhus.

Så här går det till:

  • Vårdgivaren registrerar de stämplar och belopp som du redan har på din pappersremsa för högkostnadsskydd.
  • Vid varje nytt besök registrerar systemet de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.
  • När du kommer upp i 1100 kronor når du gränsen för frikort. Det innebär att du under resten av tolvmånadersperioden, räknat från första besöket, inte behöver betala något för de besök som ingår i högkostnadsskyddet. Du behöver bara visa legitimation.

Du hittar uppgifter om dina avgifter, högkostnadsskydd och frikort genom att logga in på www.1177.se.

Behåll remsor och frikort

Under en övergångsperiod kommer mottagningarna att fortsätta att stämpla i remsan för högkostnadsskydd samt utfärda inplastade frikort då du når gränsen för frikort i det elektroniska systemet. Det är för att du ska kunna söka vård både på de mottagningar som är med i systemet och de som inte har kommit med ännu. Det är därför viktigt att du behåller remsan för högkostnadsskydd och inplastade frikort så länge och visar upp dem då du besöker vården så att dina avgifter också kan föras in i det elektroniska systemet.