Kvalitetsregister

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Psykiatri rapporterar löpande in kvalitetsdata till landstingen men även till Nationella psykiatriska kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat. 

Kvalitetsregistren ger möjlighet att jämföra olika enheter i landet med varandra över tid och se om den behandling som används är den som har mest stöd i forskningen. Data som samlas in kan även användas för forskning. Ju fler personer som är med desto säkrare blir resultaten

För att data ska skickas till registren måste du ge din tillåtelse. Du kommer att få en fråga och det du svarar dokumenteras i journalen.

Den information som registren får del av hämtas från besöket i samband med årskontrollen samt från till exempel lab-värden, läkemedelsordinationer och diagnoser från ett år bakåt i journalen. Informationen granskas av personal vid mottagningen innan det skickas till det aktuella Kvalitetsregistret.

Capio Psykiatris specialistpsykiatriska mottagningar deltar i följande nationella register:
Bipolär - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

PsykosR - nationellt kvalitetsregister för psykosvård

BUSA - nationellt register för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD