Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård eller frivilligorganisationer. 

IFS - Centrala Stockholm Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

ÅSS - Ångestsyndromsällskapet - ger stöd till människor med ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället.

RSMH - Riksförbund för social och mental hälsa - är en ideell organisation. Våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - många har ingen att tala med när det gäller självmord. Hos oss kan du tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i ditt liv. 

ATTENTION - intresseorganisationen för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. Arbetar för att våra medlemmar ska få det stöd de behöver på arbetet, i skolan och på fritiden.

OCD-förbundet - ideell förening som har till uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. Vill öka kunskapen om tvångssyndrom, som inkluderar både tvångshandlingar och tvångstankar.

Autism och Aspbergsförbundet - arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Balans Stockholm - är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och omfattar Stockholms län. En förening för dig med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen eller som närstående/vän.

Frisk och Fri - Riksförening mot ätstörningar - verksamheten bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.