2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Läkemedelsbehandling

Läkemedel kan vara nödvändigt för att nå ett gott resultat i din behandling, och är ofta effektivt tillsammans med psykoterapi.

Läkemedelsbehandling är en annan effektiv behandlingsmetod som ibland också ges i kombination med psykoterapi. Det är då oftast olika typer av antidepressiva läkemedel som ordineras och du blir om det bedöms vara aktuellt informerad om biverkningar, eventuella insättningssymtom samt vad du kan förvänta dig för effekt av behandlingen 

I samband med förskrivning av nya läkemedel ges information om läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsbehandlingen följs ofta upp hos sjuksköterska.