2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Kognitiv BeteendeTerapi - KBT

KBT är en terapiform som fokuserar på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

Det utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Negativa tankar kan bidra till nedstämdhet och att du drar dig undan och blir passiv.

Behandlingen används vid ångestsyndrom, depression, bipolär sjukdom, ätstörning, stress, sömnproblem och emotionellt instabil personlighetsstörning.