Uppföljning och utvärdering

Vi lägger stor vikt vid uppföljningar och vill veta om våra behandlingar få förväntad effekt samt om du är nöjd med din kontakt här på mottagningen.

Vi följer upp detta via skattningsformulär och enkäter, vilket ibland kan kännas svårt och jobbigt att fylla i. Det är dock viktigt för oss att få veta för att vi ska kunna ge dig bästa tänkbara vård . 

Viktigt för oss är god information, en välinformerad patient är en trygg patient. Korrekt information om diagnosen, behandlingen och vårdförloppet är viktig, liksom hur du själv som patient kan underlätta och påverka din behandling.

En betydelsefull del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående, liksom information om din journal, hur sekretess fungerar inom vården och din säkerhet. Om någonting är otydligt för dig får du gärna öra av dig till oss eller ta upp det med den du träffar.