2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Funktionsutredning

En funktionsutredning görs för att se hur du som patient klarar av vardagliga sysslor och din förmåga att hantera ditt liv.

En funktionsutredning utförs av en arbetsterapeut. Vid en funktionsutredning görs en bedömning av hur man klarar av vardagliga sysslor. Den görs utifrån frågeställningar gällande din funktionsförmåga. Den vara ett led i en neuropsykiatrisk utredning.

Du kan även träffa arbetsterapeuten för en arbetsförmågebedömning, som kan användas i kontakt med olika myndigheter.