2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Funktionsutredning

En funktionsutredning görs för att se hur du som patient klarar av vardagliga sysslor och din förmåga att hantera ditt liv.

En funktionsutredning utförs av en arbetsterapeut. Vid en funktionsutredning görs en bedömning av hur man klarar av vardagliga sysslor. Den görs utifrån frågeställningar gällande din funktionsförmåga. Den vara ett led i en neuropsykiatrisk utredning.

Du kan även träffa arbetsterapeuten för en arbetsförmågebedömning, som kan användas i kontakt med olika myndigheter.