2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD/ADD eller autism/Aspergers syndrom

Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD/ADD eller autism/Aspergers syndrom kan du efter beslut genomgå en neuropsykiatrisk utredning.

Även om det är en viss diagnos som du misstänker så undersöks ofta ifall du uppfyller kriterierna för andra diagnoser. Det görs för att se om du kan ha flera diagnoser än den du misstänker, men också ifall de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos.

I utredningen ingår skattningsformulär,  strukturerade intervjuer och psykologtester.

Om du inte redan är patient hos oss, vänder du dig till din vårdcentral där de första testerna görs innan du blir remitterad till oss.