Anhörig

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk. På vår mottagning finns närståendeombud som kan stötta dig som är anhörig.

Hos Capio Psykiatri finns ett närståendeombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som är anhörig. Alla våra närståendeombud är själva behandlare inom psykiatrin. Närståendeombudet kan bland annat kan ge råd och stöd och informera om Capio Psykiatris behandlingsutbud. 

Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande.

Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård eller frivilligorganisationer. 

IFS - Centrala Stockholm Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

RSMH - Riksförbund för social och mental hälsa - Ideell organisation som består av medlemmar som har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - Många har ingen att tala med när det gäller självmord. Hos oss kan du tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i ditt liv.