Ledningsgrupp

Ledande befattningar patientområde Capio Psykiatri

Verkställande direktör – Maria Bejhem
Medicinskt ledningsansvarig läkare – Kalle Etzell  

Chefer

Capio Psykiatri Allmänpsykiatrisk Öppenvård Jakobsberg - Annika Andersson verksamhetschef

Capio Psykiatri Allmänpsykiatrisk Öppenvård Jakobsberg - Marie Malmberg enhetschef

Capio Psykosmottagning Kungsängen - Annika Andersson verksamhetschef

Capio Psykosmottagning Kungsängen - Johnnie Grönvall enhetschef

Hjärnhälsan - Paul Howard verksamhetschef

Capio Ångest & Depression mottagningen
 - Susanne Hellström verksamhetschef

Capio Psykiatri Stockholm
 - Ulla Österberg verksamhetschef

Capio Psykiatri Stockholm – Heldygnsvård
 - Kerstin Löfving enhetschef

Capio Centrum för Stress & Trauma - Ulla Österberg verksamhetschef

Capio Centrum för Stress & Trauma
 - Johanna Mehra enhetschef

Capio Centrum för Smärta & Utmattning
 - Catarina Stenmark verksamhetschef

Capio Ätstörningscenter - Annelie Åberg verksamhetschef

Capio Hemlösa & LARO Skåne - Annika Andersson verksamhetschef

Capio Hemlösa – Öppenvård - Jörgen Swedensson enhetschef

Capio Psykiatri Östergötland - Joachim Hilding verksamhetschef

Capio Psykiatri Östergötland - Linköping – Matilda Elm enhetschef