Remittent

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning.

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Region Stockholm och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Region Stockholms remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss. Om du skickar en remiss för en patient från ett annat landsting gäller även de lokala remissreglerna.
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av tidigare journalhandlingar.
  • Säkerställ att fullständiga kontaktuppgifter med aktuell adress och telefonnummer finns med.

Vi tar emot remisser via vårt journalsystem Take Care eller via post. 

Adress i TakeCare:

Capio Psyk Kungsängen

Postadress:

Capio Psykiatri Psykosmottagning Kungsängen
Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen