Capio
Capio

Övervikt och fetma

Övervikt har blivit ett allt större hälsoproblem, mycket på grund av att vi äter kaloririk kost och tillbringar många timmar stillasittande både på jobbet och på fritiden. Övervikt och fetma orsakar många hälsoproblem och kan både försämra livskvaliteten och förkorta livet.

Med övervikt menas att du väger så pass mycket att det blir ohälsosamt. Om övervikten är kraftig kallas det fetma. Här kan du läsa om BMI, som är ett ofta använt mått på övervikt. Midjemått och fettprocent används också ofta för att bedöma hälsorisken.

Hälsorisker med fetma och övervikt

Övervikt räknas inte som en sjukdom i sig, men den som har övervikt löper risk att utveckla fetma, och fetma räknas som en sjukdom. Fetma är förknippat med många hälsorisker och kan orsaka olika följdsjukdomar.

Bland annat ökar övervikt risken för högt blodtryck, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och belastningsskador på leder och rygg. Dessutom medför kraftig fetma en risk för social stigmatisering och psykisk ohälsa.

Längre ner ska vi prata om hur man kan undvika fetma och övervikt, men först går vi igenom hur man mäter det.

BMI – ett mått på fetma och övervikt

BMI, eller Body Mass Index, är ett mått som jämför din vikt med din längd. BMI-måttet används både för att bedöma hur mycket övervikt du har och för att se hur övervikten förändras över tid, alltså om den ökar eller minskar. Räkna ut ditt BMI

Midjemått – ett annat mått på övervikt och fetma

Fettet runt buken är mer ohälsosamt än till exempel fett på höfter eller armar. Det beror på att det drabbar de inre organ som finns i bukhålan. Därför finns det en särskild anledning att mäta just detta fett, och det kan man till exempel göra genom att mäta midjemåttet, det vill säga omkretsen runt magen. Det finns ett tydligt samband mellan stort midjemått och stora hälsorisker.

Ökad risk för sjukdomar gäller utifrån ditt midjemått enligt följande gränser.

För kvinnor:

  • Midjemått över 80 cm: ökad risk
  • Midjemått över 88 cm: större risk

För män:

  • Midjemått över 94 cm: ökad risk
  • Midjemått över 102 cm: större risk

Så mäter du midjemåttet

Gör så här för att få en bra mätning av ditt midjemått:

  • Stå upprätt med benen lite isär.
  • Placera ett måttband runt magen. Rätt läge är ovanför naveln fram, och mellan höftbenen och revbenen bak.
  • Ta ett djupt andetag och andas ut.
  • Mät midjemåttet utan att dra åt måttbandet.

Matvanor och motion påverkar fetma och övervikt

Förenklat kan man säga att övervikt uppstår när antalet kalorier som man tillför med kosten är större än antalet kalorier som kroppen förbränner. Den överskjutande energin sparas undan i kroppens fettlager för att fungera som ett energiförråd under sämre tider.

Ursprungligen var det här en viktig funktion för människans överlevnad under osäkra förhållanden, men i dagens rika värld händer det att fettlagren fylls på löpande medan de dåliga tiderna uteblir.

Det här är en bra grundförståelse, men i realiteten är bilden något mer komplicerad. Oregelbundna matvanor och hög konsumtion av socker och "snabba" kolhydrater kan göra att bukfettet ökar, medan en kost rik på fett och protein inte leder till lika stor fettinlagring vid samma kaloriintag.

När det gäller förbränningen av kalorier kommer vi också in på motionen, som är en minst lika viktig faktor som kosten när det gäller fetma och övervikt. Ju mer vi rör oss, desto mer kalorier förbränner vi (musklerna förbrukar energi). Dessutom förbränner vi mer kalorier för en viss mängd motion om vi har mycket muskler.

Genom att bygga upp sina muskler kan man alltså dels skapa en kropp som förbrukar mer kalorier hela tiden, dels går det åt kalorier till musklernas uppbyggnad.

Motion och styrketräning tillsammans med lagom mycket och välbalanserad mat är alltså svaret på frågan vad man ska göra åt sin övervikt. I verkligheten är det dock lättare sagt än gjort, och om du liksom många andra tycker att det är svårt att lyckas, ta kontakt med oss på Capio så hjälper vi dig.

Capio hjälper dig med kost och motion

Ett bra första steg om du vill gå ner i vikt är att ta hjälp av en dietist. Dietister kan hjälpa till att utvärdera dina matvanor och lägga upp planer och strategier för en hållbar viktnedgång. De kan även remittera dig till andra undersökningar för att se till att kroppen får vad den behöver av både kost och motion.

Fetmaoperation en sista utväg

Fetmaoperationer kan göras på olika sätt, men alla går ut på att minska mängden mat som magen kan ta emot och på så sätt tvinga fram en viktnedgång. Liksom alla operationer är viktkirurgi förenat med vissa risker, speciellt eftersom svårt överviktiga patienter redan är i dålig form.

Capio har dietister vid våra vårdcentraler och vi har Capio Centrum För Titthålskirurgi (CFTK) som utför bland annat viktoperationer.

Välkommen in på besök, eller ring oss och påbörja dina förändringar med ett inledande samtal.

Vi hjälper dig

Visar 171 mottagningar: