Våra medarbetare

Medarbetare inom respektive kategori

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare på Capio Läkargruppen inom respektive kategori. Siffrorna avser antal individer exkl. visstidsanställda med timlön vid personalbokslut 2017.

Kompetens Antal
Läkare 30
Sjuksköterskor 72
Undersköterskor 5
Beteendevetare, psykologer, sjukgymnaster, BMA 9
Övrig personal inkl. medicinska vårdadministratörer 23
Chefer och administrativ personal 21