Våra medarbetare

Medarbetare inom respektive kategori

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare på Capio Läkargruppen inom respektive kategori. Siffrorna avser antal individer exkl. visstidsanställda med timlön vid personalbokslut 2016.

Kompetens Antal
Läkare 43
Sjuksköterskor 75
Undersköterskor 4
Beteendevetare, psykologer, sjukgymnaster, BMA 10
Övrig personal inkl. medicinska vårdadministratörer 26
Chefer och administrativ personal 11