Göran Stillberg

Göran Stillberg är specialist i allmänmedicin. Läs hans berättelse om hur det är att arbeta på Capio Läkargruppen.

Efter att ha arbetat här på Capio läkargruppen i snart 5 år har jag nu fått en viss erfarenhet av att arbeta i en privat verksamhet. Innan jag började här hade jag möte med personalchef, VD och fick träffa en allmänläkare för att diskutera arbetsinnehåll mm. Jag hade med min tidigare erfarenhet en del förutfattade meningar om arbetet på Capio Läkargruppen, men efter att ha varit där och tittat väcktes min nyfikenhet. Jag har aldrig ångrat mitt beslut att börja arbeta här.

Arbetet på läkargruppen är inte så olikt ett arbete på en vårdcentral. I mötet med patienten träffar jag dem med sjukdomssymtom, där jag utreder och behandlar på samma sätt som på vårdcentralen. Här har jag också kronikergrupper som diabetes, hypertoni, hjärtpatienter mm. Det som är annorlunda är att vi arbetar hälsoinriktat med Hälsoundersökningar och olika typer av friskintyg. Vi har inte mödravård, barnavårdscentral eller uppdrag mot äldreboenden. Jag upplever att uppdraget på Capio Läkargruppen är samlat och att jag har kontroll över inflödet av patienter. Det finns en viss styrning men jag är fri att jobba utifrån vad jag tycker är rätt. Varje fredag känner jag att veckans arbete har klarats av och kan gå hem med en i det närmaste tom signeringslista.

I mitt arbete har jag frihet under ansvar, dvs har frihet att lägga ut ledighet och arbetstid, som fungerar för mig i samarbete med kollegor och teamet på allmänmedicin. En annan sak som jag uppskattar är att vi inte har jour.

Här på Capio läkargruppen finns ibland möjligheter att hitta nya områden att arbeta med. När landstinget behövde hjälp med sömnapnéutredningar öppnades en möjlighet för mig att delta i detta och har gett mig möjlighet att lära mig något nytt, som har varit viktigt för mig i min vidareutveckling som doktor.

I vårt allmänmedicinska team har vi ett bra samarbete och jag som doktor får ett bra stöd. Jag och mina kollegor har en bra dialog och stämning. Jag upplever att alla har samma fokus – att hjälpa våra patienter på bästa sätt.