Att arbeta på Capio Läkargruppens vårdplanering

Intervju med Ia Sandberg som är sjuksköterska på Capio Läkargruppens vårdplanering. Läs vad hon har att säga om sin arbetsplats, om stämningen och arbetskamraterna.

Vad fick dig att söka tjänsten här?
Jag sökte i första hand på grund av arbetstiderna, och jag hade även hört mycket gott om Capio Läkargruppen. Tyckte att det skulle bli skönt att jobba på en mindre arbetsplats, lite mer familjärt än på det stora sjukhuset i länet.

Hur är det att arbeta på Capio Läkargruppen?
Det är roligt att arbeta här, trivs väldigt bra med arbetskamraterna och vi har en god stämning. Det är en mindre arbetsplats vilket gör att beslutsvägarna blir kortare och man känner sig mer delaktig.

Vad skiljer Capio Läkargruppen från andra arbetsplatser?
När jag började här tyckte jag att det var en sak som var mycket påtaglig, och det var att det var roligt att komma till en arbetsplats med framåtanda. Man känner att företaget satsar och vill få verksamheten att växa, i stället som motsatsen att spara och skära ner verksamheten, vilket jag upplevt på tidigare arbetsplatser.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Telefonrådgivning, sjukvårdsplanering för försäkringskunder över hela Sverige. Jag bokar in läkartider och hanterar remisser. Således är det ett rent kontorsjobb med raka arbetsveckor, måndag till fredag utan kvälls- och helgjobb

Hur känns det att jobba inom den privata sektorn jämfört med den offentliga?
Man får direkt feedback när det gäller arbetsinsatser och det ekonomiska läget. Samt att det känns mer familjärt.

Vilka utvecklingsmöjligheter erbjuder Capio Läkargruppen?
Arbetsplatsen erbjuder möjlighet att utvecklas här i huset då det finns flera olika typer av specialistmottagningsverksamheter.

Vad är det bästa med jobbet?
Framförallt arbetstiderna och arbetskamraterna, samt att även i telefon uppstår ofta härliga positiva möten.

Rekommenderar du andra sjuksköterskor att söka till Capio Läkargruppen?Ja!