Lagstadgade intyg

Med Kurant Access arbetsmiljö får ditt företag de undersökningar och intyg ni behöver.

Vår arbetsmiljö styrs av lagar (Arbetsmiljölagen), föreskrifter (Arbetsmiljöverket) och bestämmelser. Alla är skapta för att förebygga skador och olyckor i arbetet. Det fordras ibland särskilda läkarintyg för att få utföra vissa arbeten, så kallade lagstadgade undersökningar, så att inga medicinska hinder föreligger för att utföra aktuellt arbete. Vi erbjuder undersökning och utfärdande av intyg för bland annat:

  • Nattarbete
  • Sjöfolk
  • Trafiksäkerhetsundersökningar
  • Joniserande strålning
  • Höjdarbete
  • Härdplaster, asbest, kvarts, bly/kadmium
  • Vissa syntetiska oorganiska fibrer

Dessa intyg kräver företagsläkarkompetens och utfärdas därför inom företagshälsovården.