Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Hälsa

För många innebär hälsa att inte bara vara frisk utan också att känna sig tillfreds med sig själv och sitt liv. Det är inte bara arbetsmiljön som påverkar vår hälsa utan även hur vi lever. Vi kan påverka vår hälsa genom att skaffa oss goda levnadsvanor, t ex genom att motionera, äta rätt och sova bra m.m.

Friskvård är det vi gör för att undvika sjukdomar och må bättre. Fler och fler arbetsgivare erbjuder sina anställda olika typer av hälsoinsatser, massage, kostråd, motion m m. Sådana investeringar är ofta lönsamma - både för individen själv och för arbetsgivaren.

Kurant Access erbjuder hälsoundersökningar, frisk- och stressprofiler, funktionsbedömning, rökavvänjning, viktminskning, föreläsning om hälsa, sömn, alkohol & droger m.m.