Kurant Krisstöd

Med Kurant Krisstöd får företaget professionellt stöd när en kris uppstår.

Syftet med Kurant Krisstöd är att stötta chefer/HR under och efter en kris för att underlätta återgång till normalläge för medarbetare och organisation. Krisstöd handlar om det psykiska och sociala omhändertagandet som behöver vidtas i samband med olyckor, våld/hot och andra krissituationer som kan uppstå på arbetsplatsen.