Kurant Sjuk & friskanmälan

Kurant Sjuk & friskanmälan erbjuder rådgivning och effektiv hantering av företagets sjukanmälningar.

Genom att fånga upp tidiga signaler och riskfaktorer samt att sätta in adekvata åtgärder redan från första dagen får företaget en mer kostnadseffektiv personal- och produktionsplanering.

Kurant Sjuk & friskanmälan görs via ett speciellt telefonnummer vid egen sjukdom och VAB (vård av sjukt barn). Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar.

I tjänsten ingår löpande rådgivning av sjuksköterska under frånvaron. Som arbetsgivare får du tillgång till tjänsten via Internet och överblick över sjukfrånvaron i realtid.

Syftet med tjänsten är dels att den anställde skall få professionell medicinsk hjälp, dels att man ska kunna fånga upp sjukdomstillstånd i ett tidigt skede, minska risken för långtidssjukskrivning samt vara ett stöd för företaget.