Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ledarskap

Ett tydligt och tryggt ledarskap skapar förutsättningar för en attraktiv och sund organisation.

En av förutsättningarna för att lyckas i ledarskapet är att du som chef känner dig trygg i din chefsroll. Mycket av ledarskapet handlar om att motivera, kommunicera, leda och fördela arbetet. 

Att få tillgång till rätt stöd och hjälp är en viktig framgångsfaktor för dig som chef och ledare. Med Kurant Access får du stöd i frågor som rör ledar- och medarbetarskap, organisation, arbetsmiljö, konflikthantering, handledning, teamutveckling, konflikthantering, svåra samtal, omställningsprocesser, rehabilitering, stresshantering m m. Syftet är att ge dig användbara verktyg för att utveckla handlings- och ledarkraften i din chefsroll. Vi arbetar nära dig och din verksamhet för att uppnå bästa resultat.