Rehabilitering

Med Kurant Access rehabilitering får du och dina medarbetare professionell hjälp och stöd i rehabiliteringsarbetet.

Syftet är att minimera sjukfrånvaro, minska kostnaderna samt att få tillbaka den anställde i arbete. Målet är att försöka undvika sjukskrivning genom att få igång en snabb och effektiv rehabiliteringsprocess. Med hjälp av en tydlig process kan vi tillsammans med dig som arbetsgivare och vid behov även andra aktörer, ta fram en handlingsplan som blir ett stöd för dig och dina medarbetare på vägen tillbaka till hälsa, nuvarande arbete eller andra åtgärder.

Vi arbetar i rehabiliteringsteam och du som arbetsgivare är delaktig under hela processen.