Kurant Sjukvård

Med Kurant Sjukvård erbjuder vi snabb tillgänglighet både till sjukvårdsrådgivning och sjukvård.

Via ett speciellt telefonnummer kan du ringa till våra sjuksköterskor helgfria vardagar kl 8.00 - 16.00 för professionell rådgivning och tidsbokning. Vi erbjuder tid till läkare inom 24 timmar helgfria vardagar om det är medicinskt motiverat. Kurant Sjukvård ger dig och dina medarbetare en extra trygghet. Vi vet att ett snabbt omhändertagande och tidiga insatser kan förhindra sjukskrivningar och personligt lidande.

Förmånsbeskattning på privat sjukvård från den 1 juli 2018

Efter ett nytt riksdagsbeslut står det klart att det blir förmånsskatt på privat sjukvård som betalas av arbetsgivaren. Den nya beskattningen gäller abonnemangsavgifter och besöksavgifter som betalas efter 1 juli 2018.

Vad innebär det för dig som arbetsgivare?

Den del av abonnemangsavgifter som är kopplad till privat sjukvård och därmed tidigare inte varit avdragsgill kommer att bli avdragsgill. Denna förmån kommer att jämställas med lön och ska beskattas på samma sätt vilket innebär att du behöver lämna uppgifter om skatteavdraget på medarbetarens lönespecifikation. Avser som enligt ovan abonnemangsavgifter som betalas efter 1 juli 2018.

Det finns en hel del oklarheter i lagen omkring vad som ska anses vara sjukvård alternativt förebyggande åtgärder och rehabilitering.  Med anledningen av detta behöver vi fortsätta inhämta fakta och följa utvecklingen samt ytterligare tydliggöra vårt koncept Kurant Sjukvård. Det innebär att vi i dagsläget inte kan ange exakt stor del av avgifterna som ska förmånsbeskattas. 

För de avtal som har besöksavgift som tidigare har fakturerats företaget sker en förändring. För att ni som arbetsgivare ska få information om förmånen och för att uppfylla sekretessreglerna inom sjukvård, så kommer vi fortsättningsvis inte ha möjlighet att fakturera denna avgift. Medarbetaren betalar besöksavgiften i receptionen och får sedan redovisa kostnaden för er.

Vad innebär det för dig som medarbetare?

Alla befintliga Kurant Access-kunder som har sjukvårdsavtal har betalat abonnemangsavgiften för 2018, det innebär att du som medarbetare i dagsläget inte förmånsbeskattas för denna.

När det gäller avtal som har besöksavgift så gäller att du som medarbetare betalar besöksavgiften i receptionen och får sedan redovisa kostnaden för arbetsgivaren. Du kommer att förmånsbeskattas för den kostnaden. Exakt hur stor kostnaden blir beror på olika faktorer. Vill du veta mer så prata med din arbetsgivare om vad som gäller för dig. Vill du ej att din arbetsgivare ska få information att du besökt oss, så avstår du ifrån att lämna in kvitto.

Nya företag som vill ansluta sig till Kurant Access Sjukvårdsavtal

Vill du veta mer om Kurant Access sjukvårdsavtal så kontakta oss för mer information.