Utbildning

Kompetensutveckling är viktigt för att utveckla och stärka verksamheten och uppfylla krav. Vi erbjuder utbildningar både på individ-, grupp- och organisationsnivå som bidrar till att utveckla era medarbetare, effektivisera organisationen och skapa en bra arbetsmiljö.

Några exempel på utbildningar vi erbjuder är:

  • Arbetsmiljöutbildning - fysisk och psykosocial arbetsmiljö
  • Ergonomi
  • Alkohol och droger
  • Livsstilsfrågor
  • Mindfulness
  • Stresshantering
  • Rehabilitering
  • Ledarskap
  • Första hjälpen – Hjärt- och lungräddning

Kontakta oss för mer information.