Historik

Capio Läkargruppen grundades 1982 och flyttade 1987 in i lokaler vid Hamnplan i centrala Örebro. Genom åren har vi utvecklats till ett närsjukhus och fyller numera hela huset med verksamhet. Vi ägs av Capio AB 91% och Region Örebro län 9%, som vi har vårdavtal med sedan 1991.

 1. 30-årsjubileum!

 2. Kurant Access utvecklas till en heltäckande företagshälsovård.

  Capio Läkargruppen miljöcertifieras enligt ISO 14001.

  Sömnapnémottagning startas.

 3. 25-års-jubileum!

 4. Capio Läkargruppen kvalitetscertifieras enligt ISO 9001-2000.

 5. Läkargruppen byter namn till Capio Läkargruppen.

  Ny logotype.

 6. Vi tilldelas utmärkelsen Svensk Kvalitet. Hans Majestät Konungen och Drottning Silvia besöker Läkargruppen.

 7. Linköping Medical Center förvärvas.

  Våra ägare byter namn till Capio AB och börsnoteras.

 8. Ett nytt 10-årigt vårdavtal skrivs med Örebro läns landsting.

  Företagskonceptet Kurant Access lanseras.

 9. Kvalitetsarbete + 96 startar som innebär ett mer systematiskt kvalitetsarbete.

 10. Samarbetsavtal om resevaccinationsverksamhet skrivs med infektionskliniken på Regionsjukhuset i Örebro.

  Ägarskifte då Gunilla och Mats Brodin säljer sin andel till Bure Hälsa och Sjukvård.

 11. Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar Läkargruppen och aktiemajoriteten.

 12. Operationsverksamhet och vårdavdelning startas.

 13. Örebro läns landsting blir delägare. Första vårdavtalet.

 14. Servicekurser startar.

 15. Läkargruppen flyttar in i nuvarande lokaler på Hamnplan i centrala Örebro. Till en början på första våningsplanet men efterhand utökas verksamheten och bedrivs i hela huset.

 16. Läkargruppen bedriver hembesöksverksamhet i form av sjukbesöksbilen – ett samarbete med Örebro läns landsting. Verksamheten avvecklas 1994 när landstingets primärvårdsjour inrättas.

 17. Läkargruppen bildas – en liten specialistmottagning där verksamheten bedrivs i huvudsak av läkare som arbetar som fritidspraktiker. Ägare är Gunilla och Mats Brodin.

 18. Mats Brodin, Läkargruppens grundare, startar fritidspraktik.