Historik

Capio Läkargruppen grundades 1982 och flyttade 1987 in i lokaler vid Hamnplan i centrala Örebro. Genom åren har vi utvecklats till ett närsjukhus och fyller numera hela huset med verksamhet. Vi ägs av Capio AB 91% och Region Örebro län 9%, som vi har vårdavtal med sedan 1991.

 1. <p class="CAPIObrd">30-årsjubileum!<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
 2. <p>Kurant Access utvecklas till en heltäckande företagshälsovård.</p> <p class="CAPIObrd">Capio Läkargruppen miljöcertifieras enligt ISO 14001.</p> <p class="CAPIObrd">Sömnapnémottagning startas.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
 3. <p>25-års-jubileum!</p>
 4. <p>Capio Läkargruppen kvalitetscertifieras enligt ISO 9001-2000.</p>
 5. <p class="CAPIObrd">Läkargruppen byter namn till Capio Läkargruppen.</p> <p class="CAPIObrd">Ny logotype.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
 6. <p>Vi tilldelas&nbsp;utmärkelsen Svensk Kvalitet. Hans Majestät Konungen och Drottning Silvia besöker Läkargruppen.</p>
 7. <p>Linköping Medical Center förvärvas.</p> <p>Våra ägare byter namn till Capio AB och börsnoteras.</p>
 8. <p>Ett nytt 10-årigt vårdavtal skrivs med Örebro läns landsting.</p> <p>Företagskonceptet Kurant Access lanseras.</p>
 9. <p>Kvalitetsarbete + 96 startar som innebär ett mer systematiskt kvalitetsarbete.</p>
 10. <p>Samarbetsavtal om resevaccinationsverksamhet skrivs med infektionskliniken på Regionsjukhuset i Örebro.</p> <p>Ägarskifte då Gunilla och Mats Brodin säljer sin andel till Bure Hälsa och Sjukvård.</p>
 11. <p>Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar Läkargruppen och aktiemajoriteten.</p>
 12. <p>Operationsverksamhet och vårdavdelning startas.</p>
 13. <p>Örebro läns landsting blir delägare. Första vårdavtalet.</p>
 14. <p class="CAPIObrd">Servicekurser startar. <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
 15. <p class="CAPIObrd">Läkargruppen flyttar&nbsp;in i nuvarande lokaler på Hamnplan i centrala Örebro. Till en början på första våningsplanet men efterhand utökas verksamheten och bedrivs i hela huset. <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
 16. <p><span>Läkargruppen bedriver hembesöksverksamhet i form av sjukbesöksbilen – ett samarbete med Örebro läns landsting. Verksamheten avvecklas 1994 när landstingets primärvårdsjour inrättas.</span></p>
 17. <p><span>Läkargruppen bildas – en liten specialistmottagning där verksamheten bedrivs i huvudsak av läkare som arbetar som fritidspraktiker. Ägare är Gunilla och Mats Brodin.</span></p>
 18. <p>Mats Brodin, Läkargruppens grundare, startar fritidspraktik.</p>