Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kvalitetsarbete

Capio Läkargruppen har ett aktivt, stabilt och mångårigt kvalitetsarbete som är en naturlig del i vardagen.

Att utveckla och förbättra kvaliteten i vårt arbete är en ständig process. I detta arbete inkluderar vi allt från medicinsk kvalitet, medicinsk omvårdnad och patientsäkerhet till service för patienter och anhöriga samt utbildning och arbetsmiljö.

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med kvalitetsutveckling enligt LEAN-principer. Vårt långsiktiga mål är att detta förhållningssätt och tankesätt ska genomsyra hela organisationen. Vi utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar där vi jämför oss med oss själva och med andra i de fall det år. Resultaten visar att vi har mycket nöjda patienter.

Capio Läkargruppen deltar i alla medicinska kvalitetsregister som är relevanta. Där jämför vi oss med övriga vårdgivare i Sverige. 2003 erhöll vi Utmärkelsen Svensk Kvalitet och sedan 2006 är vi certifierade enligt ISO 9001.

Capio Läkargruppen har en fastlagd revisionsplan för interna och externa revisioner. Genom detta får vi ytterligare en formell bekräftelse på att vi håller en hög kvalitet genom hela vårdkedjan gentemot våra patienter, kunder och uppdragsgivare.

Engagerade och motiverade medarbetare är nyckeln i vårt kvalitetsarbete. Hög kvalitet och utveckling av arbetssätt och metoder är nödvändigt för att vi ska uppfylla krav och nå vårt mål som är att vi ska ha nöjda patienter, kunder, uppdragsgivare och medarbetare.

För mer information kontakta:
Kvalitetsansvarig Karl Johansson Bäckgren

                                                 ISO 9001-ISO 14001

Läs vidare