Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kvalitetspolicy

Capio Läkargruppens vision är att vi ska vara den bästa servicegivaren inom hälso- och sjukvård - det ska alltid finnas i vår företagskultur.

Vi vill kännetecknas av:

• Hög medicinsk kvalitet med bästa bemötande
• Hög servicenivå, externt och internt
• Engagerade och delaktiga medarbetare
• Flödes- och resurseffektivitet samt ständiga förbättringar

Hög kvalitet och utveckling av arbetssätt och metoder är nödvändigt för att uppfylla krav och för att nå vårt mål som är:

- att vi ska ha nöjda patienter, kunder, uppdragsgivare och medarbetare samt hög medicinsk kvalitet.

För att veta att vi når vårt mål görs kontinuerlig kund/patientnöjdhetsmätningar, medarbetarundersökningar och medicinska uppföljningar.