Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Miljöarbete

Capio Läkargruppen är miljöcertifierade enligt 14001 sedan 2010 och miljödiplomerade sedan 2003. Vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra oss.

Miljöarbetet innebär att vi har:

  • En antagen miljöpolicy
  • En miljöplan med tydliga och tidsbestämda mål
  • Två miljöombud
  • Rutiner för att informera personal om företagets miljöarbete

Våra miljömål 2017-2021

  • Inköpsmål – Vi ska minska miljöpåverkan vid våra inköp med 20 % mellan åren 2017-2021
  • Energimål – Vi ska minska vår energiförbrukning mellan åren 2017-2021 jämfört med år 2016 (1 223 786 kWh)
  • Transportmål – Vi ska minska miljöpåverkan av transporter med 25 % mellan åren 2017-2021
  • Avfallsmål – Vi ska minimera det konventionella avfallet och öka källsorteringen med 10 % mellanåren 2017-2021
  • Läkemedelsmål – Vi ska minska förbrukningen av miljöpåverkande läkemedel med 5 % mellan åren 2017-2021

Vårt arbete har lett till en ökad medvetenhet och kunskap om miljöfrågor både hos ledning och den enskilde medarbetaren. Förbättringar inom miljöområdet i verksamheten har en central roll och ingår i det dagliga arbetet.

Våra miljöombud är:

Malin Güvenal och Anna Hjelte

 

Läs vidare