Influensavaccin till alla

Nu har vi influensavaccin till alla, även dem som inte tillhör en riskgrupp. Dock ej till barn under 3 år. Välkommen på drop in - se våra drop in-tider.

Miljöarbete

Capio Läkargruppen är miljöcertifierade enligt 14001:2015. Vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra oss.

Miljöarbetet innebär att vi har:

  • En antagen miljöpolicy
  • En miljöplan med tydliga och tidsbestämda mål
  • Två miljöombud
  • Rutiner för att informera personal om företagets miljöarbete

Våra miljömål 2017-2021

  • Inköpsmål – Vi ska minska miljöpåverkan vid våra inköp med 20 % mellan åren 2017-2021
  • Energimål – Vi ska minska vår energiförbrukning mellan åren 2017-2021 jämfört med år 2016 (1 223 786 kWh)
  • Transportmål – Vi ska minska miljöpåverkan av transporter med 25 % mellan åren 2017-2021
  • Avfallsmål – Vi ska minimera det konventionella avfallet och öka källsorteringen med 10 % mellanåren 2017-2021
  • Läkemedelsmål – Vi ska minska förbrukningen av miljöpåverkande läkemedel med 5 % mellan åren 2017-2021

Vårt arbete har lett till en ökad medvetenhet och kunskap om miljöfrågor både hos ledning och den enskilde medarbetaren. Förbättringar inom miljöområdet i verksamheten har en central roll och ingår i det dagliga arbetet.

Våra miljöombud är:

Malin Güvenal och Anna Hjelte

 

Läs vidare