Miljöpolicy

Capio Läkargruppen ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

  • Vi har ett aktivt miljöansvar och lever upp till de miljökrav som ställs på verksamheter inom hälso- och sjukvården.
  • Vi främjar kretsloppstänkandet och hushåller med resurser genom att ta hänsyn till miljöaspekter avseende energiförbrukning, inköp, källsortering, produktval och kemikaliehantering.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbetar mot uppsatta miljömål vilket bidrar till en mer hållbar utveckling.