Influensavaccin till alla

Nu har vi influensavaccin till alla, även dem som inte tillhör en riskgrupp. Dock ej till barn under 3 år. Välkommen på drop in - se våra drop in-tider.

Miljöpolicy

Capio Läkargruppen ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

  • Vi har ett aktivt miljöansvar och lever upp till de miljökrav som ställs på verksamheter inom hälso- och sjukvården.
  • Vi främjar kretsloppstänkandet och hushåller med resurser genom att ta hänsyn till miljöaspekter avseende energiförbrukning, inköp, källsortering, produktval och kemikaliehantering.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbetar mot uppsatta miljömål vilket bidrar till en mer hållbar utveckling.

Karl Johansson Bäckgren, VD