Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Miljöpolicy

Capio Läkargruppen ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

  • Vi har ett aktivt miljöansvar och lever upp till de miljökrav som ställs på verksamheter inom hälso- och sjukvården.
  • Vi främjar kretsloppstänkandet och hushåller med resurser genom att ta hänsyn till miljöaspekter avseende energiförbrukning, inköp, källsortering, produktval och kemikaliehantering.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbetar mot uppsatta miljömål vilket bidrar till en mer hållbar utveckling.

Karl Johansson Bäckgren, VD