Nytt system för SMS-påminnelser

Den 15 november inför vi ett nytt system för SMS-påminnelser. Det gamla systemet kommer att användas parallellt med det nya fram till årsskiftet, varför det kan skickas flera SMS för ett besök.

Det nya systemet bygger på att du som patient har givit ditt medgivande till SMS-påminnelser för bokade besök. Om du inte aktivt meddelat oss skickas ingen SMS-påminnelse från det nya systemet.

Meddela oss ditt medgivande via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller i samband med ditt mottagningsbesök.