Capio Läkargruppen tecknar nytt avtal med Region Örebro län fr.o.m april 2018

Vi är glada över att Capio Läkargruppen har fått fortsatt förtroende av Region Örebro län och vi ser fram emot ett utvecklat samarbete för ökad tillgänglighet till specialistsjukvård i länet, säger Karl Johansson Bäckgren, VD på Capio Läkargruppen. Det nya avtalet börjar gälla 1 april 2018 så fram till dess arbetar vi vidare enligt nuvarande avtal.

Vi har redan bokat in samverkansmöten med Region Örebro län för att bl a diskutera hur vi ska anpassa verksamheten utifrån det nya avtalet som innehållsmässigt skiljer sig en del från nuvarande avtal. Tillsammans med regionen behöver vi ta fram riktlinjer för hur vi ska informera patienterna som eventuellt blir berörda inom de områden som inte finns med t ex hjärtmottagningen och ortopedi för Region Örebro läns patienter. 

Vi har redan startat ett internt arbete på Capio Läkargruppen för att säkerställa resurser såsom medarbetare med rätt kompetens, anpassade lokaler och övrig utrustning som är anpassat utifrån det nya avtalet nästa år. Vårt mål är att fortsätta erbjuda länets invånare sjukvård med hög kvalitet, tillgänglighet och det bästa bemötandet i nära samarbete med vår största kund Region Örebro län, säger Karl Johansson Bäckgren.