RAPP - En trygghet för dig som patient!

Från och med hösten 2017 kommer vi att som rutin erbjuda dig som opereras dagkirurgiskt att delta i en forskningsbaserad uppföljning i samband med din planerade operation.

Du får möjlighet att via en app på din telefon rapportera hur du mår dagligen under 14 dagar efter din operation genom att svara på frågor som berör till exempel smärta, illamående, sömn och feber. Du har också möjlighet att bli kontaktad av en sjuksköterska genom att svara JA på den sista frågan – då ringer vi upp dig inom 24 timmar nästkommande vardag. Efter 30 dagar kommer vi också via appen skicka en fråga till dig om du har fått en infektion efter din operation och om du fått antibiotikabehandling för detta. Det innebär att vi mer systematiskt kan följa infektioner som inträffar efter en operation.

RAPP är en forskningsbaserad IT-lösning som stöttar vårt arbete med att systematiskt följa upp och utveckla patientsäkerheten och kvaliteten avseende återhämtningen efter en operation. Det är professor Ulrica Nilsson på Örebro Universitet som står bakom innovationen RAPP. Mer information finner du på www.rappab.com.

Har du frågor eller funderingar om detta är du också välkommen att kontakta oss på Capio Läkargruppen på telefon 019-21 79 20 eller via e-post: info@capiolakargruppen.se.