Ändrade patientavgifter inom Region Örebro län från 1 januari 2018

Avgifterna för besök inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län höjdes vid årsskiftet. Besök hos läkare blir 30 kronor dyrare och andra besök blir 20 kronor dyrare. Högkostnadsskyddet är fortfarande 900 kronor. Besöken i hälso- och sjukvården fortsätter att vara kostnadsfria för personer under 25 år och över 85 år.

Capio Läkargruppen följer regionens prissättning, så från och med 1 januari 2018 gäller följande avgifter hos oss:

Allmänläkarbesök 150 kr
Besök till specialistläkare efter remiss 160 kr
Besök till specialistläkare utan remiss eller med egen vårdbegäran 280 kr
Telefonrådgivning, receptförnyelse, förlängning av sjukintyg via telefon 110 kr
Uteblivandeavgift 200 kr

Mer information finns på Region Örebro läns hemsida eller 1177.se.

För patienter som kommer via Kurant Access eller försäkring gäller avtalade priser.