Capio Läkargruppen deltar i nationell enkät i samverkan med Region Örebro län

Just nu får slumpvist utvalda patienter som besökte specialistvård i Region Örebro län under april möjlighet att delta i nationell patientenkät. Det gäller även patienter som besökte oss på Capio Läkargruppen.

Vi har under flera år deltagit i nationell patientenkät för specialistsjukvård i samverkan med Region Örebro län då vi har ett vårdavtal. Skillnaden i år jämfört med tidigare är att även Capio Läkargruppens patienter fick samma informationsbrev från undersökningsföretaget som patienterna som besökte de övriga sjukhusen i länet. Några patienter som fått enkäten har ställt sig frågande till varför avsändaren av brevet är Region Örebro län när besöket har skett på Capio Läkargruppen. Vi har förståelse för att det kan upplevas otydligt.  Vi vill bara förtydliga att det är Capio Läkargruppen som får svaren och för oss är det viktigt att få veta hur du som patient upplever vården hos oss så att vi kan använda dina synpunkter i vårt förbättringsarbete. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och då ingår även att utföra patientnöjdhetsmätningar kontinuerligt där vi kan jämföra resultaten från tidigare års mätningar och också med Region Örebro län och Riket.

Jag hoppas att om du som patient på Capio Läkargruppen blivit utvald att delta i nationell patientenkät i år tar några minuter av din tid och svarar på enkäten och hjälper oss att bli bättre!

Med vänlig hälsning

Karl Johansson-Bäckgren

VD