Planerat driftstopp för ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster 11/9

Tisdagen den 11 september släpps en ny version av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Systemet kommer att stängas ned den dagen mellan kl. 16.30 - 21.00, vilket innebär att det inte går att logga in och utföra ärenden under den tiden. Information om driftstoppet kommer att finnas på inloggningssidan.

Passa på att utföra dina ärenden i god före driftstoppet.