Så hanterar vi din information (GDPR)

Vi har uppdaterat informationen om hur vi hanterar våra patienters personuppgifter med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.

På sidan Så hanterar vi din information kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som patient.