Information om egen vårdbegäran för patienter i Örebro län

Vi har inte möjlighet att ta emot egen vårdbegäran från patienter som tillhör Region Örebro län inom kirurgi, öron-, näs- och hals, ortopedi och urologi. Denna begränsning gäller inte för patienter som tillhör övriga län i Sverige.

Capio Läkargruppen har vårdavtal med Region Örebro län vilket innebär ett begränsat uppdrag. På kirurgmottagningen och öron-, näs- och halsmottagningen har vi nu uppnått den avtalade volymen. Det innebär att vi för närvarande inte har möjlighet att ta emot fler patienter inom vårdavtalet med Region Örebro län, till exempel via egen vårdbegäran.

Från och med 1 april 2018 har vi inte något uppdrag från Region Örebro län att bedriva ortopedi eller urologi. Patienter från Örebro län kan därför inte söka för ortopediska eller urologiska besvär på Capio Läkargruppen. Det innebär att vi redan nu behöver hänvisa nya patienter till annan vårdgivare i Region Örebro län.

För patienter som tillhör övriga län i Sverige tar vi emot egen vårdbegäran till alla våra specialiteter. Mer information finns under respektive mottagningsida.