Capio Läkargruppen avvecklar den urologiska verksamheten

Capio Läkargruppen har beslutat att avveckla den urologiska verksamheten. Verksamheten stänger den 1 september.

Anledningen är för litet patientunderlag och det beror främst på att Region Örebro län inte har behov av att avropa urologi i nya avtalet som skrevs 2018. Vi har försökt bibehålla verksamheten med andra kundgrupper såsom patienter från andra län och försäkringspatienter men patientunderlaget är för litet. Detta är förstås beklagligt då vi sedan 2015 byggt upp en välfungerande urologisk verksamhet med hög medicinsk kvalitet, engagerade medarbetare och mycket nöjda patienter. Alla medarbetare förutom vår urolog kommer fortsätta sin fasta tjänstgöring på Capio Läkargruppen. Patienterna är informerade och vi kommer säkerställa att de som har behov av fortsatt urologisk vård får det hos annan vårdgivare. Läs mer under Urologmottagningen

Anita Holmqvist, verksamhetschef
E-post:anita.holmqvist@capio.se, Tel 019-217979