Organisation

Capio Läkargruppens styrelse

Britta Wallgren, ordförande, representant för Capio AB
Karl Johansson Bäckgren, VD Capio Läkargruppen AB
Peter Holm, styrelseledamot, representant för Capio AB
Karin Sundin, styrelseledamot, Region Örebro län
Ola Karlsson, suppleant, Region Örebro län
Håkan Alnehill, styrelseledamot, personalrepresentant, Läkarförbundet
Carina Bjaaland, styrelseledamot, personalrepresentant, Vårdförbundet
Marita Molin, suppleant, personalrepresentant, Kommunal
Jens Bertling, revisor, Ernst & Young

Capio Läkargruppens ledningsgrupp

Karl Johansson Bäckgren, VD
Ann-Mari Gustafsson, verksamhetschef
Katarina Palm, medicinskt ledningsansvarig/anmälningsläkare
Gunilla Hagberg, marknadschef och affärsutveckling
Fredrik Jansson, HR
Patrik Jaensson, chefsjuksköterska, care unit-chef mottagning icke opererande specialiteter, vaccination och vårdplanering
Gunilla Boström, care unit-chef ögonmottagningen och ögonoperation samt ortopedmottagningen.
Anita Holmqvist, chefssjuksköterska, care unit-chef operation och postop
Sofia Silfverstrand, operativ chef företagshälsovården
Mia Lindmark, care unit-chef allmänmedicinmottagningen, psykologmottagningen, sjukgymnastmottagningen, Kurant Access telefoni och laboratoriet.
Mårten Saverstam, tf ekonomichef