Organisation

Capio Läkargruppens styrelse

Britta Wallgren, ordförande, representant för Capio AB
Karl Johansson Bäckgren, VD Capio Läkargruppen AB
Peter Holm, styrelseledamot, representant för Capio AB
Karin Sundin, styrelseledamot, Region Örebro län
Ola Karlsson, suppleant, Region Örebro län
Håkan Alnehill, styrelseledamot, personalrepresentant, Läkarförbundet
Carina Bjaaland, styrelseledamot, personalrepresentant, Vårdförbundet
Jens Bertling, revisor, Ernst & Young

Capio Läkargruppens ledningsgrupp

Karl Johansson Bäckgren, VD
Anita Holmqvist, verksamhetschef samt enhetschef operation och postop
Katarina Palm, chefläkare
Gunilla Hagberg, marknadschef och affärsutvecklare
Fredrik Jansson, HR-chef
Anne Nyström, ekonomichef
Patrik Jaensson, enhetschef mottagning icke opererande specialiteter och vaccination
Gunilla Boström, enhetschef ögonmottagningen, ögonoperation och ortopedmottagningen
Etta Lewis Crowson, tf enhetschef kirurgmottagningen, kvinnomottagningen, urologmottagningen och öron-, näs- och halsmottagningen
Mia Lindmark, enhetschef allmänmedicinmottagningen, psykologmottagningen, sjukgymnastmottagningen, Kurant Access telefoni, laboratoriet och vårdplaneringen
Sofia Silfverstrand, enhetschef företagshälsovården