Organisation

Capio Läkargruppens styrelse

Britta Wallgren, styrelseordförande, representant för Capio AB
Tommy Söderman, VD Capio Läkargruppen AB
Peter Holm, styrelseledamot, representant för Capio AB
Torbjörn Ahlin, styrelseledamot, Region Örebro län
Sebastian Cehlin, suppleant, Region Örebro län
Håkan Alnehill, styrelseledamot, arbetstagarrepresentant.
Carina Bjaaland, styrelseledamot, arbetstagarrepresentant.
Susanna Welinder, suppleant, arbetstagarrepresentant.
Jens Bertling, revisor, Ernst & Young

Capio Läkargruppens ledningsgrupp

Tommy Söderman, VD
Anita Holmqvist, verksamhetschef samt enhetschef operation och postop
Katarina Palm, chefläkare
Gunilla Hagberg, marknadschef och affärsutvecklare
Fredrik Jansson, HR-chef
Anne Nyström, ekonomichef
Patrik Jaensson, enhetschef mottagning icke opererande specialiteter och vaccination
Gunilla Boström, enhetschef ögonmottagningen, ögonoperation och ortopedmottagningen
Etta Lewis Crowson, enhetschef kirurgmottagningen, kvinnomottagningen och öron-, näs- och halsmottagningen
Mia Lindmark, enhetschef allmänmedicinmottagningen, psykologmottagningen, sjukgymnastmottagningen, Kurant Access telefoni, laboratoriet och vårdplaneringen
Sofia Silfverstrand, enhetschef företagshälsovården