Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Våra värderingar

Våra värderingar märks i allt vi gör.

Patient- och kundfokus
Vi glömmer aldrig vem vi främst är till för.

Förtroende
Vi skapar förtroende i vår omvärld genom att visa vår vilja och förmåga.

Respekt och empati
Vårt arbete präglas av medkänsla, delaktighet och respekt för individens integritet.

Nytänkande
Vi tar initiativ till utveckling och förbättring.

Samhällsnytta
Vi tar samhällsansvar utifrån såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv.

 

Våra värdeord är:

Kvalitet

Vår första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser. Det som är rutin för sjukvården ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och ansvar

Medkänsla

I dag sker många framsteg inom medicinen genom tekniska avancerade metoder. Detta är viktigt för det medicinska resultatet men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården.

Ansvar

Vår förståelse för patientens situation gör att vi tar ansvar för både stort och smått. Vi tar ansvar för patienterna förstås men också för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.