Influensavaccin till alla

Nu har vi influensavaccin till alla, även dem som inte tillhör en riskgrupp. Dock ej till barn under 3 år. Välkommen på drop in - se våra drop in-tider.

Våra värderingar

Våra värderingar märks i allt vi gör.

Kvalitet

Vår första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser. Det som är rutin för sjukvården ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och ansvar

Medkänsla

I dag sker många framsteg inom medicinen genom tekniska avancerade metoder. Detta är viktigt för det medicinska resultatet men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården.

Ansvar

Vår förståelse för patientens situation gör att vi tar ansvar för både stort och smått. Vi tar ansvar för patienterna förstås men också för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.